SK VIKTORIE

Aerobiková a pohybová škola

* Placení na školní rok 2012/2013

Placení na šk. rok 2012/2013

Prosím všechny rodiče, kteří mají trvalé příkazy, aby je zrušili, v letošním roce se bude platit pololetně. Ten kdo má přeplatek 400 Kč, prosím, odečtěte si ho a pošlete za 1. pololetí 850 Kč.
Další změna se týká sourozenců. Platby budou pod jedním var. symbolem, jeden ze sourozenců bude platit plnou sazbu, druhý má slevu na 150 Kč/měsíc.

Placení na školní rok 2012/2013

Členský příspěvek na rok 2012/2013 činí 300Kč/člen. Tento příspěvek se využívá pro potřebu dětí (nákup náčiní, příspěvek na dresy, nákup odměn na soutěže a akce pořádané SK Viktorií, startovné a doprava na závody).

Příspěvek prosím uhraďte do 31. 10. 2012 na účet SK Viktorie:

Číslo účtu: 232726230/0300

Variabilní symbol: 200xx (místo křížků prosím doplňte své číslo podle pořadí v tabulce, př. Bališová Dominika 20001).

 

Měsíční poplatek za tréninky na rok 2012/2013 činí:

Mladší děti: 200 Kč/měsíc
poplatek se platí pololetně: 1. pololetí: září 2012 - leden 2013 částka 1000 Kč (5 x 200 Kč) na účet SK Viktorie do 30. 9. 2012

Starší děti A, B; juniorky A, B; seniorky A: 250 Kč/měsíc
poplatek se platí pololetně: 1. pololetí: září 2012 - leden 2013 částka  1250 Kč (5 x 250 Kč) na účet SK Viktorie do 30. 9. 2012

Číslo účtu: 232726230/0300

Variabilní symbol: 100xx (místo křížků prosím doplňte své číslo podle pořadí v tabulce, př. Fodorová Eliška 10011).

Sourozencům je poskytnuta sleva na měsíční poplatek z původních 250 Kč na 150 Kč na osobu, pololetní platba 750 Kč na osobu.

  

Osobní platby z důvodu finanční přehlednosti nebudou již možné. Děkuji za pochopení.

 

Zpracovala dne 25. 8. 2012

Bc. Kateřina Mrázková

 

 

 

Žádné komentáře
 
SK Viktorie